WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Doel

De regering beoogt met de Wmo de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning, de houdbaarheid en zorg voor elkaar te doen toenemen. Zo kunnen ook mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning van de overheid, in de toekomst blijven deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Doelgroep

De Wmo biedt ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie om de persoon in staat te stellen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven wonen. Wanneer dit niet meer lukt komt de persoon in aanmerking voor een maatwerk voorziening.

Waar vraag je de indicatie aan 

Het buurtteam ondersteunt bij de aanvraag. Meer informatie vind u in de links hieronder,

Voor meer informatie over buurtteams Utrecht Klik hier

Voor meer informatie over buurtteams Houten Klik hier

Voor meer informatie over buurtteams Zeist/Bunnik Klik hier