WLZ

Algemeen ( Wet langdurige zorg)

De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt een groot deel uit de AWBZ. De zorg die op grond van de Wlz kan worden verleend, bestaat uit een pakket en kan de volgende onderdelen bevatten: verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling, vervoer, logeeropvang.

De leverlingvormen zijn zorg in natura(ZIN), een volledig pakket thuis(VPT) en een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (PGB).  Ook bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor de combinatie van een MPT en PGB.

Doel

Het doel van Wlz is dat de persoon met een blijvende behoefte aan toezicht of nabijheid als gevolg van een somatische, psychogeriatrische beperking zorg krijgt.

Doelgroep

Iedereen die in Nederland woont kan aanspraak maken op de Wlz. De Wlz in bedoeld voor mensen die levenslang op zorg zijn aangewezen en die een veilige woonomgeving nodig hebben 24u per dag. Het gaat hierbij om mensen met een somatische – of psychogeriatrische aandoening.

Dagcentrum Utrecht Oost 

Voor deze doelgroep kunt u bij ons terecht vanuit een MPT de betalingen kunnen alleen uit PGB plaats vinden

Zorg uit de Wlz aanvragen

Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u voor deze zorg in aanmerking komt. Bij het CIZ vragt u deze zorg aan CIZ