WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Doel

De regering beoogt met de Wmo de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning, de houdbaarheid en zorg voor elkaar te doen toenemen. Zo kunnen ook mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning van de overheid, in de toekomst blijven deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Doelgroep

De Wmo biedt ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie om de persoon in staat te stellen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven wonen. Wanneer dit niet meer lukt komt de persoon in aanmerking voor een maatwerk voorziening.

Waar vraag je de indicatie aan

Het buurtteam ondersteunt bij de aanvraag. Meer informatie vind u in de links hieronder,

Voor meer informatie over buurtteams Utrecht Klik hier

Voor meer informatie over buurtteams Houten Klik hier

Voor meer informatie over buurtteams Zeist/Bunnik Klik hier

WLZ

Algemeen ( Wet langdurige zorg)

De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt een groot deel uit de AWBZ. De zorg die op grond van de Wlz kan worden verleend, bestaat uit een pakket en kan de volgende onderdelen bevatten: verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling, vervoer, logeeropvang.

De leverlingvormen zijn zorg in natura(ZIN), een volledig pakket thuis(VPT) en een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (PGB). Ook bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor de combinatie van een MPT en PGB.

Doel

Het doel van Wlz is dat de persoon met een blijvende behoefte aan toezicht of nabijheid als gevolg van een somatische, psychogeriatrische beperking zorg krijgt.

Doelgroep

Iedereen die in Nederland woont kan aanspraak maken op de Wlz. De Wlz in bedoeld voor mensen die levenslang op zorg zijn aangewezen en die een veilige woonomgeving nodig hebben 24u per dag. Het gaat hierbij om mensen met een somatische – of psychogeriatrische aandoening.

Dagcentrum Utrecht Oost

Voor deze doelgroep kunt u bij ons terecht vanuit een MPT de betalingen kunnen alleen uit PGB plaats vinden

Zorg uit de Wlz aanvragen

Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u voor deze zorg in aanmerking komt. Bij het CIZ vragt u deze zorg aan CIZ

CAK

Eigen bijdrage WMO/WLZ

Ontvangt u hulp of ondersteuning, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

Berekening eigen bijdrage

De eigen bijdrage is afhankelijk van

  • de ondersteuning die u ontvangt
  • uw leeftijd
  • uw huishouden
  • uw inkomen en vermogen

Verder informatie vindt u op de site van CAK. U kunt
hier uw eigen bijdrage berekenen.

Maaltijden

Kosten maaltijden

De maaltijden worden niet vergoed. Gedurende de dag presenteren wij koffie, thee, spa, versnapering en een warme maaltijd. De kosten hiervoor zijn 6,- euro per dag.