Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 19 januari 2023

Privacyverklaring DUO, Dagcentrum Utrecht Oost

Jouw privacy is voor DUO, Dagcentrum Utrecht Oost van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Dit betekent dat wij:
– Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring
– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden
– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken
– Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het bedrijf DUO, Dagcentrum Utrecht Oost allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met DUO, Dagcentrum Utrecht Oost.

Afhandelen vragen
Wanneer je ons een vraag stelt, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot jouw vraag is beantwoord, of jouw inschrijving is voltooid.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde gemeenten samen, die jouw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Voor het afhandelen van inschrijvingen werken wij samen met de gemeente(s).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Jantine Zumbrink en is bereikbaar per e-mail op jantine@dagcentrumutrechtoost.nl en per telefoon op 06-16713664 voor al jouw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jouw door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– Het laten corrigeren van fouten
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– Intrekken van toestemming
– Een bepaalde verwerking beperken
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@dagcentrumutrechtoost.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

D.U.O. is een huiselijk dagcentrum met zorg op maat

×

Hallo!

Neem contact op met een van onze locaties onderin of stuur ons een mail via info@dagcentrumutrechtoost.nl

× Wij staan klaar voor al uw vragen!