Klachten

Wij van D.U.O. werken met een klachtenregeling. In dit protocol Klachtenregeling staat de procedure.

Het kan gebeuren dat onze zorg niet voldoet aan uw verwachtingen. Of heeft u een klacht? Dan kunt u het volgende doen.

MELDING AAN D.U.O.
U meld uw klacht telefonisch, per e-mail of via het contactformulier aan D.U.O.. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om dit te bespreken. Uiteraard nemen wij iedere klacht serieus en zullen ten allertijden een terugkoppeling geven.

MELDING AAN KLACHTENPORTAAL ZORG
Lukt het niet om de klacht samen met D.U.O. naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u de klacht alsnog indienen bij Klachtenportaal Zorg (KPZ). D.U.O. is aangesloten bij KPZ onder lidnummer 14135.

Bij iedere klachtenprocedure ondersteunt KPZ in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven. Er zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris als bemiddelaar worden ingeschakeld, die zowel voor u als voor D.U.O. de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing zal onderzoeken.

Indien u niet tevreden bent over de oplossing en behandeling van de klacht door KPZ, dan kunt u de klacht voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ. Deze commissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden en kent evt een schadevergoeding toe.

Via deze link van KPZ kunt u uw klacht doorgeven > Klacht indienen over geleverde zorg – Klachtenportaal Zorg

Onze locaties

Bedrijfsgegevens

KvK: 83280073

IBAN: NL88 INGB 0002 1273 92

BIC/SWIFT: INGBNL2A

    × Wij staan klaar voor al uw vragen!