Vergoedingen

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)

Doel
De regering beoogt met de Wmo de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning, de houdbaarheid en zorg voor elkaar te doen toenemen. Zo kunnen ook mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning van de overheid, in de toekomst blijven deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Hoe kan ik ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen?
Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via het Wmo-loket van uw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Voor meer informatie klik hier

Wlz

Algemeen ( Wet langdurige zorg)
De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt een groot deel uit de AWBZ. De zorg die op grond van de Wlz kan worden verleend, bestaat uit een pakket en kan de volgende onderdelen bevatten: verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling, vervoer, logeeropvang.

De leverlingvormen zijn zorg in natura(ZIN), een volledig pakket thuis(VPT) en een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (PGB). Ook bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor de combinatie van een MPT en PGB.

Doel
Het doel van Wlz is dat de persoon met een blijvende behoefte aan toezicht of nabijheid als gevolg van een somatische, psychogeriatrische beperking zorg krijgt.

Doelgroep
Iedereen die in Nederland woont kan aanspraak maken op de Wlz. De Wlz in bedoeld voor mensen die levenslang op zorg zijn aangewezen en die een veilige woonomgeving nodig hebben 24u per dag. Het gaat hierbij om mensen met een somatische – of psychogeriatrische aandoening.

Dagcentrum Utrecht Oost
Voor deze doelgroep kunt u bij ons terecht vanuit een MPT de betalingen kunnen alleen uit PGB plaats vinden

Zorg uit de Wlz aanvragen
Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u voor deze zorg in aanmerking komt. Bij het CIZ vragt u deze zorg aan CIZ

CAK

Eigen bijdrage WMO/WLZ
Ontvangt u hulp of ondersteuning, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

Verdere informatie vindt u op de site van CAK.

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op

×

Hallo!

Neem contact op met een van onze locaties onderin of stuur ons een mail via info@dagcentrumutrechtoost.nl

× Wij staan klaar voor al uw vragen!